هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

مطالب مرتبط

386 area code

38

اگرA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zبرابر باشد با1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت کافیست؟ تلاش سخت (Hard work)H+A+R+D+W+O+ R+K8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98 %آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می رساند؟ دانش (Knowledge)K+N+O+W+L+E+ D+G+E11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96 %عشق چگونه ؟ عشق (Love)L+O+V+E12+15+22+5=54 %خیلی از ما فکر می کردیم که اینها مهمترین باشند ، مگه نه ؟! پس چه چیز 100 % را می سازد ؟؟؟پول (Money) M+O+N+E+Y13+15+14+5+25= 72 %اینها کافی نیستند ، پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟! ...نگرش (Attitude)1+20+20+9+20+ 21+4+5=100 %آری اگر نگرشمان را به زندگی ، گروه و کارمان عوض کنیمزندگی 100% عوض خواهد شدنگر 386 area code

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده

تبلیغات

مطالب دوستان