هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

مطالب مرتبط

47 brand

آخرین جستجوها

47


http://04158o.niloblog.com/p/26

پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند:   ۱. سنگ ................... پس از پرتاب شدن"۲. حرف ................... پس از گفتن"۳. موقعیت ............... پس از پایان یافتن"۴. زمان ................... پس از گذشتن"۵. دل ......................پس از شکستن" 47 brand

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده