هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

مطالب مرتبط

47 brand

47

پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند:   ۱. سنگ ................... پس از پرتاب شدن"۲. حرف ................... پس از گفتن"۳. موقعیت ............... پس از پایان یافتن"۴. زمان ................... پس از گذشتن"۵. دل ......................پس از شکستن" 47 brand

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده

تبلیغات

مطالب دوستان