هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

مطالب مرتبط

47 kg to lbs

آخرین جستجوها

47


http://04158o.niloblog.com/p/26

پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند:   ۱. سنگ ................... پس از پرتاب شدن"۲. حرف ................... پس از گفتن"۳. موقعیت ............... پس از پایان یافتن"۴. زمان ................... پس از گذشتن"۵. دل ......................پس از شکستن" 47 kg to lbs

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده