هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

مطالب مرتبط

47 ronin

47

پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند:   ۱. سنگ ................... پس از پرتاب شدن"۲. حرف ................... پس از گفتن"۳. موقعیت ............... پس از پایان یافتن"۴. زمان ................... پس از گذشتن"۵. دل ......................پس از شکستن" 47 ronin

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده

تبلیغات

مطالب دوستان