هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

مطالب مرتبط

478 area code

آخرین جستجوها

47


http://04158o.niloblog.com/p/26

پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند:   ۱. سنگ ................... پس از پرتاب شدن"۲. حرف ................... پس از گفتن"۳. موقعیت ............... پس از پایان یافتن"۴. زمان ................... پس از گذشتن"۵. دل ......................پس از شکستن" 478 area code

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده