هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

چکیده : ... با عنوان : 47 بخوانید :
پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند:

 


۱. سنگ ................... پس از پرتاب شدن"

۲. حرف ................... پس از گفتن"

۳. موقعیت ............... پس از پایان یافتن"

۴. زمان ................... پس از گذشتن"

۵. دل ......................پس از شکستن"

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07
چکیده : ... با عنوان : 48 بخوانید :
شهرهای عجیب ایران با خصوصیات انحصاری(smiley) - پاوه شهری بدون حتی یک چراغ قرمز !!! - لار تنها شهر بدون کوچه در خاورمیانه !!! بعداز زلزله ای که شهر رو کامل ویران کرد به اینگونه طراحی شد. - ورامین شهر بی دخانیات !!! حتی در مغازه ها همسیگار فروخته نمیشود. - چالدران شهر بدون کولر !!! دمای هوا به نحویست کهدر چله ی تابستان هم نیازی به کولر ندارند. - تبریز شهر بی گدا !!! - جلفا شهری بدون گورستان !!! مردم برای دفن شدنبه روستاهای اطراف فرستاده میشوند. - ایوان شهر بدون غسالخانه !!! مرده ها طبق سنتهای قدیمی در حیاط منزل شسته میشوند . - کیش تنها شهر بی موتورسیکلت !!!...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07
چکیده : ... با عنوان : 49 بخوانید :
من بالاخره فهمیدم چرا پیتزا گرده جعبش مربعه و وقتی میخوریش مثلثه.... 


چون پولی که بابتش میدی مستطیله..icon_neutral.gif

 

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07
چکیده : ... با عنوان : 50 بخوانید :
و خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید.

آری ، خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید

نه از سر او ، تا فرمانروای او باشد.

نه از پای او ، تا لگد کوب امیال او گردد.

بلکه از پهلوی او ، تا برابر با او باشد

و از زیر بازوی او ، تا مورد حمایت او باشد

و از نزدیکترین نقطه به قلب او ،

تا معشوق و محبوب او باشد.

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07
چکیده : ... با عنوان : 51 بخوانید :
اگر عقل امروز را داشتیم کار های دیروز را نمیکردیم 


ولی اگر کار های دیروز را نمیکردیم عقل امروز را نداشتیم

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07
چکیده : ... با عنوان : 52 بخوانید :
" صادق هدایت"..............................................یک دوستی داشتم، پلوی غذایش را خالی می خورد، گوشت و مرغش را می گذاشت آخر کار، می گفت:می خواهم خوشمزگی اش بماند زیر زبانم.همیشه هم پلو را که می خورد سیر می شد، گوشت و مرغ غذا می ماند گوشه ی بشقابش، نه از خوردن آن پلو لذت می برد، نه دیگر ولعی داشت برای خوردن گوشت و مرغش، برای جاهای خوشمزه ی غذا...زندگی هم همینجوری ست. گاهی شرایط ِ ناجور زندگی را تحمل می کنیم، و لحظه های خوبش را می گذاریم برای بعد، برای روزی که مشکلات تمام شود.هیچ کداممان زندگی در لحظه را بلد نیستیم.همه ی خوشی ها را حواله می کنیم برای فرداها، برای روزی ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07
چکیده : ... با عنوان : 53 بخوانید :
Three things in human life are
destructive

سه چیز در زندگی انسان را خراب می
کنند


Alcohl
الکل

Pride
غرور

Anger
عصبانیت

 

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07
چکیده : ... با عنوان : 54 بخوانید :
زندگی به زیبایی مداد رنگی هاست
می توانی از شادترین رنگ ها شروع کنی :
نگاه مهربانت رو صورتی کن
با رنگ سبز اندیشه ات را زیبا کن
به خاطرات قشنگت رنگ نارنجی بزن...
با رنگ آبی آسمان دلت را رنگ آمیزی کن
با رنگ زرد قلب مهربانت را طلایی و درخشان کن
مهربان، امروز را با کدام رنگ آغاز میکنی ؟

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07
چکیده : ... با عنوان : 55 بخوانید :
وابستگی ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ"ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ...به کسی که دوستش داری ""دلبسته"" باش نه وابسته!!!!   ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07
چکیده : ... با عنوان : 56 بخوانید :
این متنبرنده جایزهbeautiful lifeآلمان شدهمردیدرحالمرگ بودوقتیکهمتوجهمرگش شدخدا راباجعبه ایدردست دیدخدا :وقت رفتنهمرد :به این زودی؟من نقشه هایزیادی داشتمخدا :متاسفمولی وقترفتنهمرد :درجعبه اتچی دارید؟خدا :متعلقات تورامرد :متعلقاتمن؟یعنیهمه چیزهایمن ؛لباسهامپولهایم و ـ ـ ـخدا :آنهادیگرمال تونیستندآنهامتعلق بهزمین هستندمرد :خاطراتم چی؟خدا :آنهامتعلقبه زمانهستندمرد :خانواده ودوستانم؟خدا :نه ،آنهاموقتیبودندمرد :زن وبچه هایم؟خدا :آنهامتعلق بهقلبت بودمرد :پس وسایلداخل جعبهحتمابدنمهستند؟خدا :نه ؛آن متعلقبه گردوغبارهستندمرد :پس مطمئناروحم است؟خدا :...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 7:07